Dječji vrtić Đakovo

Programi

 

          U okviru djelatnosti Dječji vrtić Đakovo ostvaruje slijedeće programe:
  1. REDOVITI CJELODNEVNI (PRIMARNI) 10 - SATNI PROGRAM JASLICA I VRTIĆA
  2. REDOVITI POLUDNEVNI (PRIMARNI) 5 - SATNI PROGRAM JASLICA I VRTIĆA
  3. PROGRAM PREDŠKOLE
  4. KRAĆI PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA ( u sklopu navedenih programa za djecu vrtićke dobi)
  5. KRAĆI PROGRAM KATOLIČKOG VJERSKOG ODGOJA ( u sklopu navedenih programa)
  6. KRAĆI PROGRAM KREATIVNOG STVARALAŠTVA PREDŠKOLSKE DJECE (LIKOVNO I DRAMSKO - SCENSKI PRODRAM) - IGRAONICE

          Roditelj je dužan sudjelovati u naknadi cijene programa koje ostvaruje njegovo dijete u skladu s Odlukom osnivača - grada Đakova o utvrđivanju mjerila sudjelovanja roditelj - korisnika usluga u cijeni programa Dječjeg vrtića i jaslica u Dječjem vrtiću Đakovo (od 2000. g.) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Đakovo.

          Mjesečna ekonomska cijena (stvarni troškovi) po djetetu za pojedine programe u Dječjem vrtiću Đakovo iznosi:

  • 1.210,00 kn za primarni 10 - satni program jaslica (za roditelja 605,00 kn)
  • 1.000,00 kn za primarni 10 - satni program vrtića (za roditelja 500,00 kn)
  • 850,00 kn za primarni 5 - satni program vrtića (za roditelja 425,00 kn)

          Naknada roditelj - korisnika usluga Dječjeg vrtića je 50% od utvrđene ekonomske cijene.
          
          Roditelji korisnici usluga kraćeg programa kreativnog stvaralaštva predškolske djece (likovni i dramsko scenski program) plaćaju mjesečno iznos od 160,00 kn.